首页 资讯 关注 科技 财经 汽车 房产 图片 视频 金融

教育

旗下栏目: 军事 教育 体育 网络

Hu ngh và hp tác là dòng chy ch lu trong quan h hai nc V

来源:网络整理 作者:网络整理 人气: 发布时间:2021-02-14
摘要:视频播放位置 下载安装Flash播放器 Vi v trí a l c bit, s gn gi trong vic la chn con ng phát trin ca hai nc, trong quá trình tin hành cuc trng chinh cách mng giành, gi nn c lp, xy dng x hi mi x hi ch ngha, di s lnh o ca hai ng cng sn

视频播放位置

下载安装Flash播放器

Vi v trí a l c bit, s gn gi trong vic la chn con ng phát trin ca hai nc, trong quá trình tin hành cuc trng chinh cách mng giành, gi nn c lp, xy dng x hi mi x hi ch ngha, di s lnh o ca hai ng cng sn, hai bên khng ngng ng h, giúp ln nhau, xy dng nhng nn tng vng chc cho giai on v sau. Trc s vn ng a chiu ca th gii khin cho có nhng thi im nht nh, quan h Vit Trung có nhng sóng gió, chu nhng th thách ln, khi nóng khi lnh. Song có th khng nh, hu ngh và hp tác là dòng chy ch lu trong quan h hai nc Vit Trung. T nhng c s ca lch s, tác ng ca yu t thi i và nhu cu ni sinh trong s phát trin ca mi nc, quan h Vit Trung có nhng bc phát trin ln trong gn 25 nm qua, tính t khi hai nc bình thng hóa quan h.

Chuyn thm Vit Nam ln này ca ng Tn Cn Bình là mt chuyn thm c bit trong ngoi giao ca hai nc. y là chuyn thm u tiên ca ng Tp vi t cách là ngi ng u ng và Nhà nc Trung Quc. Sau chín nm k t nm 2006 thì mi có mt ngi ng u ng và Nhà nc Trung Quc sang thm chính thc Vit Nam. Chuyn thm này vì th th hin s coi trng ca ng và Nhà nc Trung Quc i vi ng, Nhà nc, nhn dn Vit Nam. Chuyn thm này ca ng Tp cng th hin s ánh giá v trí, vai trò ca Vit Nam ngày càng quan trng hn trong chính sách i ngoi ca Trung Quc. Chúng ti tin tng và cng ht sc hy vng rng, chuyn thm này s nh hình cho nhng bc i trong tng lai ca quan h hai nc ngày càng tt hn và góp phn quan trng vào vic gii quyt nhng vn còn tn ti trong quan h hai nc.

Hai mi lm nm sau khi bình thng hóa quan h, tính t nm 1991, c bit là t khi thit lp quan h i tác chin lc toàn din n nay (2009), quan h Vit Trung c thúc y phát trin toàn din trên tt c các mt nhng im sáng trong quan h hai nc là s cng c tng bc mi quan h tin cy v chính tr cp cao; hp tác kinh t mà nht là vic trao i thng mi ngày càng phát trin. Nm 2014 va qua, kim ngch thng mi t trên 50 t USD cho thy s khi sc rt ln trong quan h thng mi hai nc. Tng kim ngch nhiu nm gn y lun vt qua các d báo, mang n li ích kinh t khng nh cho hai nc.

c bit hn, quan h hp tác, giao lu v vn hóa giáo dc lun c ng, Nhà nc và nhn dn hai nc quan tm. Thng qua các chng trình giao lu vn hóa gia thanh niên hai nc, các chng trình hp tác trao i sinh viên gia các trng i hc Vit Trung, các hc bng Hip nh ca Chính ph Trung Quc … là nhng c hi rt tt cho vic tht cht tình thn ái gia hai nhà nc và tình cm bn cht ca nhn dn hai nc. S lu hc sinh Vit Nam và Trung Quc lun hin nay lun duy trì trong khong 13.000n 14.000 ngi/ nm phn nào phn ánh r iu ó. Tng là lu hc sinh ti Bc Kinh, Trung Quc, thng qua các mi quan h thy c, bn bè, qua tip xúc vi ngi dn lao ng, chúng ti cm nhn r hn tình cm áng qu, áng trn trng ca nhn dn hai nc. ó chính là nh có tình hu ngh do các nhà tin bi là Ch tch H Chí Minh và Ch tch Mao Trch ng dày cng gy dng t nhng nm 20 ca th k XX.

Thit ngh, tình hu ngh, bn bè, ng chí, láng ging, i tác là nhng nhn t xy p nên tinh thn “bn tt”, t ó giúp hai nc thit lp mi quan h i tác chin lc toàn din vào nm 2009. S phát trin quan h Vit Trung tm cao chin lc chính là s kt ni tinh thn oàn kt gia nhng ngi cng sn trong mc tiêu và s mnh chung, là tình cm gn bó bn cht ca nhn dn hai nc tri qua nhng sóng gió trong lch s. ó cng là nguyn vng thit tha ca nhn dn hai nc và chúng ti hy vng rng, qua chuyn thm này ca ng Bình s a quan h hai nc lên mt tm cao mi.

责任编辑:网络整理

上一篇:BBC:AI武器狙杀了伊朗核科学家

下一篇:没有了